Home > O archiwum

O archiwum

Społeczne Cyfrowe Archiwum Miasta Lubaczowa jest działaniem oddolnym, zainicjowanym w ramach projektu Panorama Lubaczowska realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej i Fundację Światłoczułość. Projekt w latach 2015-2016 był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem archiwum jest gromadzenie i udostępnianie cyfrowych wersji materiałów ikonograficznych (fotografie, dokumenty, obrazy etc.) oraz relacji świadków historii. Głównym obszarem zainteresowania archiwum jest miasto Lubaczów ale też jego najbliższa okolica.

Zapraszamy serdecznie do dzielenia się z nami swoimi zbiorami i wspomnieniami. Niech to archiwum będzie naszym wspólnym wkładem w zachowanie i upowszechnienie wiedzy o Lubaczowie.

 


 

Najczęstsze pytania

Czy przekazanie materiałów jest darmowe?

Tak. Wszelkie koszty związane z wytworzeniem cyfrowej wersji materiałów lub rejestracją relacji świadka historii, ponoszą organizatorzy archiwum.

Czy mogę otrzymać cyfrowe wersje swoich materiałów?

Tak. Każdy ofiarodawca może nieodpłatnie otrzymać wytworzone na podstawie przekazanych materiałów pliki cyfrowe.

Czy zwracacie wypożyczone materiały?

Tak. Wszelkie materiały wypożyczone do digitalizacji są niezwłocznie zwracane ich właścicielom. Na okoliczność wypożyczenia jest spisywany protokół opisujący ilość i stan wypożyczanych materiałów.

Co mam zrobić jeśli chcę podzielić się swoimi zbiorami?

Najpierw należy nawiązać z nami kontakt, podczas którego przeprowadzimy rozmowę o zawartości zbioru, jego wielkości i stanu. Następnie umawiamy się na przekazanie materiałów do digitalizacji. Po wykonaniu cyfrowych wersji Państwa materiałów, kontaktujemy się celem ich zwrotu. W niektórych sytuacjach jesteśmy gotowi przeprowadzić digitalizację u Państwa w domu lub w jednej ze współpracujących instytucji na terenie Lubaczowa.

Kto finansuje archiwum?

Działalność archiwum oparta jest o zasoby techniczne SLGDZL i Fundacji Światłoczułość i pracę woluntarystyczną członków organizacji. Niektóre działania finansowane są w ramach projektów ministerialnych i innych.

Jak mogę wesprzeć Wasze działania?

Najprostszą formą wsparcia jest dokonanie darowizny na jedną z organizacji tworzących archiwum. Państwa wpłaty posłużą dalszemu rozwojowi archiwum ale głównie działalności upowszechniającej - organizacji wystaw, spotkań etc.